xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Chuẩn bị tổng kết chiến dịch giao thông thủy lợi

Ngày 31-12-2021

Sáng ngày 29/12/2021, Phòng Tài chính – Kế hoạch tham dự cuộc họp Chuẩn bị tổng kết chiến dịch Giao thông thủy lợi và Môi trường nông thôn năm 2021, đồng chí Mai Lý Tưởng – Phó Chủ tịch thường trực UBND thị xã Long Mỹ chủ trì cuộc họp.

          Hưởng ứng Kế hoạch 08/KH-UBND ngày 15/01/ 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang, UBND thị xã đã phát động Phong trào thi đua chiến dịch Giao thông nông thôn – Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2021 trên địa bàn, kết quả đã đạt và vượt kế hoạch Tỉnh giao. Phần đường: Tổng khối lượng thực hiện 216.025m2/36.000m2 tương đương 95 Km, đạt 600,07%  kế hoạch của tỉnh giao với tổng kinh phí thực hiện trên 50,273 tỷ đồng. Phần cầu bê tông: Xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa: 32 cây cầu bê tông, với tổng diện tích 1.868m2/400m2 tương đương 712m dài đạt 467% Kế hoạch của tỉnh giao, với tổng kinh phí thực hiện trên 14,624 tỷ đồng. Về thủy lợi khép kín và nội đồng: Đã triển khai thực hiện khép kín 02 khu vực với diện tích 250ha/200ha, đạt 250% Kế hoạch, diện tích nâng chất thực hiện 393ha/100ha đạt 393% kế hoạch. Về môi trường nông thôn: Vận động nhân dân làm kè sinh thái thực hiện 2.050m/1.000m đạt 205%  kế hoạch, với tổng nguồn vốn đầu tư trên 20 triệu đồng vận động từ nguồn huy động. Khai thông dòng chảy: Vận động nhân dân thực hiện thực hiện 26.300m/5.000m đạt 526% so với kế hoạch.

Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết chiến dịch, ghi nhận thành tích của những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua và nhất là ghi nhận thành tích đóng góp của nhân dân. Khen thưởng theo tinh thần công văn số 1234/UBND-NV ngày 27/4/2021, UBND thị xã hỗ trợ mỗi đơn vị 10.000.000 đồng để xây dựng kè chống sạt lỡ từ ngân sách thị xã. Ưu tiên xem xét đầu tư cho đơn vị đạt thứ hạng thi đua của xã từ nguồn khen thưởng chiến dịch thi đua Tỉnh. Đồng thời tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho các cá nhân thuộc địa phương thi đua tiêu biểu, từ nguồn khen thưởng của thị xã năm 2021./.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Long Mỹ.


Đang online: 2
Hôm nay: 1513
Đã truy cập: 1188849