xem chi tiet tin tuc - Sở Tài chính

 

Chi đoàn Sở Tài chính: Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày 15-03-2021

Thực hiện Công văn số 90-CV/ĐTNK ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ban Chấp hành lâm thời Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang v/v tuyên truyền Tháng Thanh niên; Công văn số 96-CV/ĐTNK ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ban Chấp hành lâm thời Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang v/v triển khai Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn.

Nhằm tăng cường tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

BCH Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức tuyên truyền đến 100% đoàn viên chi đoàn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, với các tài liệu như sau:

  • Hướng dẫn số 12-HD/BTGTU ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).
  • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Đồng thời treo bangrol khẩu hiệu tuyên truyền Tháng Thanh niên 2021 tại trụ sở cơ quan.

 

BCH Chi đoàn


Đang online: 1
Hôm nay: 90
Đã truy cập: 257903