van ban phap luat - Sở Tài chính

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 129 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
3398/STC-QLGCSDN 04/11/2020 V/v triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 84/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
10/STC-QLNS 31/10/2020 Tình hình thực hiện Thu NSNN tháng 10 năm 2020
161/NQ-CP 29/10/2020 Nghị quyết về đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước
129/2020/NĐ-CP 27/10/2020 Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam
3056/STC-QLGCSDN 21/10/2020 V/v triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ
81/2020/TT-BTC 01/10/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
III/STC-QLNS 30/09/2020 Tình hình thực hiện Chi NSNN Quí III năm 2020
Quí III/STC-QLNS 30/09/2020 Tình hình thực hiện Thu NSNN Quí III năm 2020
28/2020/QĐ-UBND 11/09/2020 Quyết định số 28/2020/QD-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
80/2020/TT-BTC 03/09/2020 Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
Đang online: 3
Hôm nay: 2606
Đã truy cập: 788044