van ban phap luat - Sở Tài chính

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 129 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
147/2020/NĐ-CP 18/12/2020 Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương
140/2020/NĐ-CP 30/11/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP
11/STC-QLNS 30/11/2020 Tình hình thực hiện Thu NSNN tháng 11 năm 2020
102/2020/TT-BTC 23/11/2020 Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
99/2020/TT-BTC 16/11/2020 Thông tư hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
98/2020/TT-BTC 16/11/2020 Thông tư hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
97/2020/TT-BTC 16/11/2020 Thông tư hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam
95/2020/TT-BTC 16/11/2020 Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
96/2020/TT-BTC 16/11/2020 Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
91/2020/TT-BTC 13/11/2020 Thông tư quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
Đang online: 1
Hôm nay: 2560
Đã truy cập: 787998