van ban phap luat - Sở Tài chính

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 129 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
158/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
156/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoản
153/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
114/2020/TT-BTC 30/12/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BTC ngày 31/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
41/2020/QĐ-UBND 29/12/2020 Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
39/2020/QĐ-UBND 28/12/2020 Quyết định quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
110/2020/TT-BTC 28/12/2020 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 18/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục thanh lý rừng trồng và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý rừng trồng không thành rừng, rừng trồng không có khả năng thành rừng
2178/QĐ-BTC 25/12/2020 Quyết định công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
150/2020/NĐ-CP 25/12/2020 Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Đang online: 6
Hôm nay: 2505
Đã truy cập: 787943