van ban phap luat - Sở Tài chính

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 129 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
11/2021/STC-QLNS 30/11/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 11 năm 2021
105/2021/TT-BTC 25/11/2021 Thông tư hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
102/2021/NĐ-Cp 16/11/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.
10/2021/STC-QLNS 31/10/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 10 năm 2021
85/2021/TT-BTC 05/10/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
83/2021/TT-BTC 04/10/2021 Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông.
III/2021/STC-QLNS 30/09/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN Quý III năm 2021
77/2021/TT-BTC 27/09/2021 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
08/STC-QLNS 31/08/2021 Tình hình thực hiện thu chi NSNN tháng 8 năm 2021
69/2021/TT-BTC 11/08/2021 Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông
Đang online: 1
Hôm nay: 2513
Đã truy cập: 787951