van ban phap luat - Sở Tài chính

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 129 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
10/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
03/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
04/2017/NQ-HĐND 13/07/2017 Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm cho hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
29/2017/NQ-HĐND 05/04/2017 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được luân chuyển trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
27/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết về việc ban hành chính sách hỗ trợ học sinh ở xã, ấp đặc biệt khó khăn; sửa đổi, bổ sung chính sách, chế độ chi tiêu ngành Giáo dục và Đào tạo; chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
23/2016/NQ-HĐND 08/12/2016 Nghị quyết quy định về nội dung chi, mức chi kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
36/2016/QĐ-UBND 28/09/2016 Quyết định ban hành quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10/2016/NQ-HĐND 05/07/2016 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí hộ tịch và mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
01/2016/QĐ-UBND 21/01/2016 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Đang online: 1
Hôm nay: 2562
Đã truy cập: 788000