Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính - Sở Tài chính

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Từ ngày 24/6/2022 sẽ áp dụng chính sách mới về hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

{baiVietId=32125214, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2022-05-19 08:53:40.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Từ ngày 24/6/2022 sẽ áp dụng chính sách mới về hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, maBaiViet=article_32125214, urlBaiViet=Tu-ngay-24-6-2022-se-ap-dung-chinh-sach-moi-ve-ho-tro-phi-bao-hiem-nong-nghiep73117, tomtat=Ngày 9/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025 sẽ áp dụng chính sách mới về hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp., noiDung=

Ngày 9/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Theo đó, từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025 sẽ áp dụng chính sách mới về hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

Theo Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm: Cây trồng: Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê; Vật nuôi: Trâu, bò, lợn; Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp tối đa theo quy định

Mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, khoản 1 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp sẽ hỗ trợ mức tối đa theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế (nếu có) khi đáp ứng đầy đủ quy định sau:

- Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

- Có hợp đồng liên kết gắn với sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, đảm bảo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Chính phủ.

- Có sản phẩm nông nghiệp là các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp được chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền hoặc được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định pháp luật về tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Xác định các loại rủi ro được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Bên cạnh các nội dung trên, Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg cũng quy định rõ các loại hình rủi ro được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.

Cụ thể, đối với rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ đối với cây lúa bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thiên tai đối với cây cao su, hồ tiêu, điều, cà phê bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, lũ, lũ quét, ngập lụt, mưa đá, sương muối. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch bệnh đối với cây lúa bao gồm: Bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, đạo ôn, bạc lá, đốm sọc; dịch rầy nâu, rầy lưng trắng; sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn; chuột. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Không hỗ trợ cho các rủi ro dịch bệnh đối với cây cao su, hồ tiêu, điều, cà phê.

Đối với rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ đối với trâu, bò, lợn, thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch bệnh bao gồm: Bệnh lở mồm long móng, tai xanh ở lợn (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn), nhiệt thán, xoắn khuẩn. Dịch bệnh phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra: Thiên tai bao gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, mưa đá, động đất, sóng thần. Thiên tai phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dịch bệnh: Không hỗ trợ cho các rủi ro dịch bệnh đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Theo Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg, địa bàn được hỗ trợ đối với cây lúa, tại các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp.

Cây cao su, tại các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Cây cà phê, tại các tỉnh: Sơn La, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước. Cây hồ tiêu, tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Cây điều, tại các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Đồng Nai.

Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với vật nuôi trâu, bò, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương. Đối với lợn, tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai. Đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, tại các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc địa bàn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này tổ chức lựa chọn địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp.

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24/6/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Về mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp, Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg nêu rõ, áp dụng mức hỗ trợ tối đa theo quy định tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 24/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành giai đoạn 2022 - 2025.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc địa bàn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 6 có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Quyết định này.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ

, type=, ngayXuatBan=2022-05-19 08:52:35.0, ngayHetHan=2022-05-19 08:53:40.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385937, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/trienkhaivanbanchinhsach.jpg_20220519085340.jpg/0d659f55-a2fa-1237-6077-cbb2474cffb0, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=3, chuyenMucs=7263468}

Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

{baiVietId=32125104, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2022-05-19 08:51:43.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, maBaiViet=article_32125104, urlBaiViet=Xay-dung-du-thao-Nghi-inh-sua-oi--bo-sung-quy-inh-tieu-chuan--inh-muc-su-dung-xe-o-to35175, tomtat=Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô., noiDung=

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dự thảo trên phải trình Chính phủ trong tháng 10/2022 theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, cần bảo đảm lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định.

Chính phủ cũng yêu cầu các giải pháp chính sách tại dự thảo Nghị định cần xử lý, tháo gỡ dứt điểm các tồn tại, hạn chế, bất cập; không để tiếp tục phát sinh vướng mắc, bất cập trong quản lý tài sản công là xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước.

Các giải pháp chính sách bảo đảm chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ô tô công, nâng cao hiệu quả sử dụng xe ô tô công, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các bộ, địa phương gắn với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước.

Tác giả: Việt Hoàng

Nguồn: https://luatvietnam.vn         

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ

, type=, ngayXuatBan=2022-05-19 08:50:38.0, ngayHetHan=2022-05-19 08:51:43.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385937, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/nghi-dinh.jpg_20220519085143.jpg/02db3380-9bed-fca0-fbfa-d5c52dc4d79a, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=5, chuyenMucs=7263468}

Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022

{baiVietId=32124907, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2022-05-19 08:48:54.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Bổ sung thu phí giám sát chứng khoán phái sinh từ 01/7/2022, maBaiViet=article_32124907, urlBaiViet=Bo-sung-thu-phi-giam-sat-chung-khoan-phai-sinh-tu-01-7-202294946, tomtat=Ngày 28/4/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán., noiDung=

Ngày 28/4/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Ảnh minh họa, Nguồn: Internet

Theo đó, Thông tư này bổ sung quy định về thu phí giám sát chứng khoán phái sinh như sau:

- Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): 10% doanh thu giá dịch vụ quản lý vị thế/giá dịch vụ bù trừ và giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ.

- Phí giám sát chứng khoán phái sinh đối với Sở Giao dịch chứng khoán: 10% doanh thu giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh. Ngoài ra, Thông tư 25 còn bổ sung thu phí giám sát hoạt động chứng khoán đối với ngân hàng thanh toán, cụ thể:

- Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm: 0,001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, tối đa 01 triệu đồng/ngày.

- Đối với trái phiếu doanh nghiệp: 0,0001% giá trị bù trừ, thanh toán ròng/ngày thanh toán, tối đa 100.000 đồng/ngày.

Một số loại phí, lệ phí vẫn được giữ nguyên mức thu như: Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 20 - 100 triệu đồng/giấy phép; lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán là 30 triệu đồng/giấy phép...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Tác giả: Kim Anh

Nguồn: https://luatvietnam.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ (ST)

, type=, ngayXuatBan=2022-05-19 08:46:26.0, ngayHetHan=2022-05-19 08:48:54.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385937, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/ck.jpg_20220519084854.jpg/07e5f619-6420-f8f4-c9e1-acf814e49e51, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=2, chuyenMucs=7263468}

Bộ Tài chính chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

{baiVietId=32121091, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2022-05-19 08:13:23.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Bộ Tài chính chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, maBaiViet=article_32121091, urlBaiViet=Bo-Tai-chinh-chan-chinh-hoat-ong-kinh-doanh-dich-vu-tham-inh-gia68262, tomtat=Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề thực hiện chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ này., noiDung=

Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề thực hiện chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ này.

Ảnh minh họa, Nguồn: Internet

Căn cứ quy định của Luật Giá, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá về thẩm định giá và đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đã ban hành theo thẩm quyền đầy đủ và đồng bộ 13 Thông tư hướng dẫn liên quan đến kinh doanh dịch vụ thẩm định giá, trong đó có 13 Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, trong thời gian vừa qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và kịp thời cung cấp dịch vụ thẩm định giá đáp ứng nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, trong thực tiễn tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ này vẫn còn tồn tại cần phải chấn chỉnh hoạt động.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3855/BTC-QLG ngày 29/4/2022 gửi các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh thẩm định giá.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về thẩm định giá nêu trên, cũng như các pháp luật có liên quan. Việc tiếp nhận và cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản (bao gồm cả thẩm định giá tư vấn cho các doanh nghiệp xác định giá trị các tài sản đảm bảo để doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp), doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình thẩm định giá được quy định tại Điều 30 của Luật Giá và được làm rõ tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05.

Các quy định về các cách tiếp cận và phương pháp trong thẩm định giá được quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09, 10, 11, 12, 13; phát hành Báo cáo kết quả thẩm định giá và Chứng thư thẩm định giá đúng theo Mẫu quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06. Các doanh nghiệp, thẩm định viên cần tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá, theo đó chú trọng đến tính độc lập, khách quan, trung thực và tuân thủ đúng pháp luật.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải thực hiện đẩy đủ các nghĩa vụ được quy định tại Điều 37, Điều 42 của Luật giá. Đồng thời cũng phải tăng cường việc kiểm soát chất lượng thẩm định giá nội bộ; thường xuyên tự tổ chức đánh giá chất lượng hoạt động thẩm định giá, kịp thời phát hiện và khắc phục ngay những sai sót trong quá trình thẩm định giá.

Các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá hành nghề cũng phải chủ động trong việc thu thập thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá của doanh nghiệp; thực hiện lưu trữ hồ sơ đầy đủ theo quy định tại Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06.

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp, thẩm định viên về giá thực hiện nghiêm túc việc cập nhật kiến thức thẩm định giả hàng năm nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp; đặc biệt là những quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thẩm định giá, nghiên cứu.

Tác giả: Trần Huyền

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ (ST)

, type=, ngayXuatBan=2022-05-19 08:10:39.0, ngayHetHan=2022-05-19 08:13:23.0, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385937, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/tdg.png_20220519081322.png/37fd1b58-5afc-c9f3-a160-a35cbbe27110, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=0, chuyenMucs=7263468}

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Đang online: 3
Hôm nay: 813
Đã truy cập: 629248