Tin tức - Sự kiện - Sở Tài chính

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Phổ biến “Ngày pháp luật” tháng 7/2021

29-07-2021

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính về tổ chức sinh hoạt “ Ngày pháp luật” năm 2021.

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh

29-07-2021

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh, ngày 18 tháng 7 năm 2021 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được thể hiện như sau:

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021.

27-07-2021

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, số liệu giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh là 1.051.467 triệu đồng trên tổng số kế hoạch vốn đã phân bổ là 2.778.201 triệu đồng (bao gồm số vốn kéo dài 440.122 triệu đồng), đạt 37,85% so với kế hoạch được giao.

Kế hoạch nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025.

27-07-2021

 Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Sở Tài chính Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 27/KH-STC nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Triển khai chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2021 của Bộ Nội vụ

12-07-2021

Ngày 08/7/2021 Sở Nội vụ có công văn số 811/SNV-CCHC-VTLT V/v triển khai thực hiện báo cáo số 3104/BC-BNV ngày 27/6/2021 của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

02-07-2021

Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2021 tại phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 289/QĐ-STC ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước về tài chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc.

Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020.

23-06-2021

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, Thanh tra tỉnh Hậu Giang có Công văn số 269/TTT-VP V/v triển khai công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số: 289/QĐ-TTCP ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ) cho các Sở Ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể như sau:

Công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

18-06-2021

Ngày 31 tháng 5 năm 2021 Bộ Tài chính có Công văn số 5678/BTC-ĐT về việc công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước năm 2020. Theo ghi nhận của Bộ Tài chính, tỉnh Hậu Giang đạt được một số kết quả nổi bậc như sau:

Một số lưu ý thêm khi xây dựng dự toán NSNN năm 2022.

17-06-2021

Ngày 10/6/2021, Sở Tài chính Hậu Giang có Công văn số 1614/STC-QLNS về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Thực hiện cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và 10% tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

17-06-2021

Ngày 14/6/2021, Sở Tài chính Hậu Giang có Công văn số 1658/STC-QLNS về việc thực hiện cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và 10% tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2021.

Bổ sung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19

14-06-2021

Ngày 08/6/2021, qua phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP. Theo đó Chính phủ thống nhất bổ sung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương, cụ thể:

Các trường hợp sử dụng chi từ nguồn kết dư ngân sách năm trước

14-06-2021

Kết dư ngân sách là chênh lệch lớn hơn giữa tổng số thu ngân sách so với tổng số chi ngân sách, trong quá trình điều hành ngân sách khoản này gọi là tăng thu, tiết kiệm chi và khi được cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán gọi là kết dự ngân sách.

Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

10-06-2021

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

10-06-2021

Thực hiện Công văn 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang.

01-06-2021

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2021 tại Phòng họp của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang, Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính cùng Thanh tra Sở tổ chức cuộc họp thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật, các chế độ, chính sách của Nhà nước về tài chính tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc.

Đang online: 1
Hôm nay: 122
Đã truy cập: 257935