Tin tức - Sự kiện - Sở Tài chính

 

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

24-01-2022

Thực hiện Công văn 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Quy định nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2022 của các địa phương.

24-01-2022

Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 122/2021/TT-BTC quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Một số điểm lưu ý trong tổ chức thực hiện dự toán năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24-01-2022

Ngày 18/01/2022, Sở Tài chính có Công văn số 154/STC-QLNS về việc hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2022.

Sở Tài chính Hậu Giang ban hành Kế hoạch thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021.

28-12-2021

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Sở Tài chính Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 36/KH-STC thực hiện kê khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2021.

Hội nghị trực tuyến về Giới thiệu cơ chế, chính sách chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

28-12-2021

Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 12 năm 2021 tại Phòng họp số 03 của UBND tỉnh Hậu Giang, Đại diện Lãnh đạo: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hậu Giang cùng tham dự Hội nghị trực tuyến về giới thiệu cơ chế, chính sách chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

14-12-2021

Ngày 03/12/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, trong đó có nêu:

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022.

10-12-2021

Vào ngày 29/11/2021, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành Quyết định số 714/ QĐ-STC về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022.

Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

10-12-2021

Chương I: gồm 4 Điều: Bộ Tài chính đã nêu rõ Phạm vi điều chỉnh; Đối tượng chịu phí; Các trường hợp miễn phí ; Người nộp phí và tổ chức thu phí.

Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hậu Giang.

10-12-2021

Ngày 09/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hậu Giang. Cụ thể như sau:

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

07-12-2021

Thực hiện Công văn 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 10 năm 2021.

23-11-2021

Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, số liệu giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh 1.973.699 triệu đồng trên tổng số kế hoạch vốn đã phân bổ là 3.257.367 triệu đồng (bao gồm số vốn kéo dài 465.549 triệu đồng), đạt 60,59% so với kế hoạch được giao.

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

04-11-2021

Thực hiện Công văn 206/UBND-NCTH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021) và sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công 06 tháng cuối năm 2021

21-10-2021

Ngày 20/10/2021, Công đoàn phối hợp với Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021) và sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công 06 tháng cuối năm 2021 cho nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công tháng 9 năm 2021.

18-10-2021

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, số liệu giải ngân vốn đầu tư công của Tỉnh 1.754.274 triệu đồng trên tổng số kế hoạch vốn đã phân bổ là 3.103.433 triệu đồng (bao gồm số vốn kéo dài 465.549 triệu đồng), đạt 56,53% so với kế hoạch được giao.

Tăng cường quản lý, điều hành ngân sách những tháng cuối năm

15-10-2021

Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn số 1972/UBND-NCTH về việc tăng cường quản lý, điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2021.

Đang online: 3
Hôm nay: 711
Đã truy cập: 445530