thu-tuc-truc-tuyen - Sở Tài chính

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CẤP MÃ SỐ CHO CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4

Ngày 14-09-2020

 (Nội dung Tài liệu tải về tại tập tin đính kèm Hướng dẫn cấp mã ĐVQHNS trực tuyến)

Trong quá trình sử dụng có khó khăn, vướng mắc liên hệ với cán bộ hỗ trợ: 

 Điện thoại hoặc Zalo hỗ trợ 0373 687 403

Lưu ý: Hồ sơ hợp lệ sẽ được trả kết quả không quá 2 ngày làm việc
Địa chỉ truy cập hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách dịch vụ công trực tuyến là: 
https://mstt.mof.gov.vn

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

Ban hành kèm theo thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Download thông tư Tại đây

Bộ thủ tục Đăng ký mã số quan hệ với ngân sách cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước

Các đơn vị thực hiện thủ tục cấp mã số sử dụng các mẫu tờ khai dưới đây:

TT

Nội dung

Chi tiết

 01-MSNS-BTC 

Dùng cho đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; đơn vị khác có quan hệ với ngân sách

Tải về

02-MSNS-BTC

Dùng cho các dự án đầu tư, ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Tải về

03-MSNS-BTC

Dùng cho các dự án đầu tư ở giai đoạn thực hiện dự án

Tải về

04-MSNS-BTC

Thông báo chuyển giai đoạn dự án đầu tư dùng cho các dự án đầu tư

Tải về

05-MSNS-BTC

Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách điện tử

Tải về

06-MSNS-BTC

Thông báo thay đổi thông tin mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Tải về

07-MSNS-BTC

Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Tải về

08-MSNS-BTC

Bảng thống kê đơn vị đề nghị cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách ngừng hoạt động theo năm

Tải về

09-MSNS-BTC

Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký mã số ĐVQHNS

Tải về

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 1550
Đã truy cập: 1188886