thu-tuc-mot-cua - Sở Tài chính

 

THỦ TỤC MỘT CỬA

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

03-08-2020

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: