Thông tin tuyên truyền - Sở Tài chính

 
Chọn ngôn ngữ

Thông tin tuyên truyền

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

03-09-2020

Thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai với các nội dung trọng tâm sau:

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ năm 2019

03-09-2020

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp và tất cả cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu đầy đủ, chính xác về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng trong việc xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; các chính sách, pháp luật về quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và những vấn đề cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19

07-08-2020

(PLO)- Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Hãy cài đặt ứng dụng Bluezone để hỗ trợ kiểm soát dịch Covid-19

07-08-2020

BPO - Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế phối hợp cùng BKAV phát triển giúp cảnh báo người dùng nếu họ đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 hay giúp giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 404
Đã truy cập: 124173