Thông tin tuyên truyền - Sở Tài chính

 

Thông tin tuyên truyền

Video tuyên truyền về bảo vệ môi trường về hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tuyên truyền thực hiện chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

19-01-2022

Nhằm nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng 02 video tuyên truyền về bảo vệ môi trường về hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và tuyên truyền thực hiện chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thi đua thực hiện phong trào xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 2022

14-01-2022

Kế hoạch thi đua thực hiện phong trào xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng quang vinh -Mừng Xuân Nhâm Dần 2022”

15-12-2021

Tập trung tuyên truyền đưa nội dung các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án... thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống và đến cán bộ, chiến sĩ cùng các tầng lớp Nhân dân trong Tỉnh; đồng thời, kết hợp tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2022).

Tập trung tuyên truyền "Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch Covid-19".

09-12-2021

Trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, rộng trong cộng đồng, trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh của cả nước nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng; nhằm nâng cao tinh thần “Cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng, chống dịch” của các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh thời gian tới, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đưa cuộc sống của Nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Tiểu ban Tuyên truyền đề nghị các ban, sở, ngành tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

13-10-2021

Kế hoạch 173/KH-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Hội thao truyền thống dân vận 15/10 - Tranh giải Xổ số Kiến thiết Hậu Giang lần thứ VI/2021

12-07-2021

Hội thao truyền thống dân vận 15/10 - Tranh giải Xổ số Kiến thiết Hậu Giang lần thứ VI/2021 là dịp để cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao của các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021)

09-07-2021

Căn cứ Công văn số 66/CĐVC ngày 29/6/2021 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021)

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

02-07-2021

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 -2025”trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)

02-07-2021

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) của Ban Tuyên giáo Trung ương - Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy

03-09-2020

Thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai với các nội dung trọng tâm sau:

Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ năm 2019

03-09-2020

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp và tất cả cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu đầy đủ, chính xác về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng trong việc xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ; các chính sách, pháp luật về quốc phòng, quân sự địa phương nói chung và những vấn đề cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19

07-08-2020

(PLO)- Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Hãy cài đặt ứng dụng Bluezone để hỗ trợ kiểm soát dịch Covid-19

07-08-2020

BPO - Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone được Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế phối hợp cùng BKAV phát triển giúp cảnh báo người dùng nếu họ đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 hay giúp giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 6
Hôm nay: 648
Đã truy cập: 445467