thong-tin-thong-bao - Sở Tài chính

 

Thông tin - Thông báo

Thông báo chiêu sinh lớp kế toán viên học trực tuyến

30-11-2020

Nhằm phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức, viên chức ngạch kế toán viên phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ kế toán và đáp ứng điều kiện thi nâng ngạch kế toán viên theo quy định tại điều 4 và điều 5 khoản 4 mục b Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ Tài chính tỉnh phối hợp với Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) đào tạo lớp “Bồi dưỡng ngạch kế toán viên” cụ thể như sau:

Thông báo đấu giá tài sản xe ô tô

24-09-2020

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:00 12/10/2020. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Tham gia Cuộc thi “Giải báo chí về thông tin đối ngoại” và “Giải báo chí tuyên truyền viết về an toàn giao thông” năm 2020

03-09-2020

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BCĐ ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh về việc tổ chức Giải báo chí về thông tin đối ngoại tỉnh Hậu Giang năm 2020; Kế hoạch phối hợp số 115/KHPH-STTTT-BATGT ngày 11/02/2020 giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Ban An toàn giao thông tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức Cuộc thi “Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông” tỉnh Hậu Giang năm 2020.

Thông báo số 2259/TB-STC ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài chính về việc mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn: Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

05-08-2020

Thông báo về việc mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn: Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thông báo chiêu sinh lớp Kế toán trưởng doanh nghiệp 2020

16-07-2020

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hậu Giang chiêu sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2020 như sau:

Thông báo chiêu sinh bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị HCSN năm 20202.

16-07-2020

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công tỉnh Hậu Giang chiêu sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị HCSN năm 2020 như sau:

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá

16-07-2020

Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá như sau:

Đang online: 3
Hôm nay: 267
Đã truy cập: 69346