thanh-tra-so - Sở Tài chính

 

Thanh tra Sở

Ngày 22-10-2020

Đồng chí: Huỳnh Văn Khởi - Chánh Thanh tra

Đồng chí: Lê Minh Vương - Phó Chánh Thanh tra

Đồng chí: Nguyễn Hồng Luật - Phó Chánh Thanh tra

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 2
Hôm nay: 1559
Đã truy cập: 1188895