phong-quan-ly-ngan-sach - Sở Tài chính

 

Phòng Quản lý ngân sách

Ngày 22-10-2020

Đồng chí: Ngô Hồng Nghiệp - Trưởng phòng

Đồng chí: Lý Thị Hồng Chi - Phó Trưởng phòng

Đồng chí: Danh Thanh Hải - Phó Trưởng phòng

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 5
Hôm nay: 1718
Đã truy cập: 1189053