Phòng Quản lý Giá - Công sản và Doanh nghiệp - Sở Tài chính

 

Phòng Quản lý giá - công sản và doanh nghiệp

Ngày 22-10-2020

Đồng chí: La Thụy Phiểng - Trưởng phòng

Đồng chí: Kha Giai Tuấn - Phó Trưởng phòng

Đang online: 3
Hôm nay: 1637
Đã truy cập: 1188973