lien-he-gop-y - Sở Tài chính

 

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí - Đường dây nóng

Ngày 03-03-2021

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Đồng chí: Lê Phước Thái - Giám đốc, Điện thoại: 0913 82 33 44, Email: thailp.stc@haugiang.gov.vn

2. Đường dây nóng

Văn phòng Sở - 02933.  878 968

Phòng Quản lý ngân sách - 02933. 878 914

Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp - 02933 582 449

Phòng Tài chính đầu tư - 02933. 878 956

Phòng Quản lý giá - công sản và doanh nghiệp - 02933. 580 185

Thanh tra 

Trung tâm Dịch vụ tài chính - 02933 582 444

 

 

(Thêm)  (Xóa)
Đang online: 5
Hôm nay: 1627
Đã truy cập: 1188963