gop-y-van-ban-du-thao - Sở Tài chính

 

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Công văn 416/STC-QLGCSDN ngày 17/02/2023 của Sở Tài chính về việc có ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển đất

Ngày xuất bản 17-02-2023 Ngày hết hạn 20-02-2023

download Xem các góp ý
Công văn số 244/STC-QLNS ngày 01/02/2023 của Sở Tài chính về việc tham gia ý kiến Báo cáo lộ trình rút ngắn quy trình, thời gian quyết toán NSNN hằng năm

Ngày xuất bản 01-02-2023 Ngày hết hạn 08-02-2023

download Xem các góp ý
Công văn số 160/STC-QLGCSDN ngày 16/01/2023 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Quyết định Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của các Hội đồng

Ngày xuất bản 16-01-2023 Ngày hết hạn 01-02-2023

download Xem các góp ý
Công văn số: 3351/STC-HCSN ngày 09/12/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt công bố, điều chỉnh quy hoạch

Ngày xuất bản 09-12-2022 Ngày hết hạn 14-12-2022

download Xem các góp ý
Công văn số 2840/STC-QLGCSDN ngày 25/10/2022 của Sở Tài chính về việc đăng cổng thông tin điện tử tỉnh và góp ý dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết (Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang))

Ngày xuất bản 25-10-2022 Ngày hết hạn 11-11-2022

download Xem các góp ý
Công văn 2908/STC-QLGCSDN ngày 01/11/2022 của Sở Tài chính về việc đăng tải trên cổng thông tin điện tử và góp ý dự thảo Quyết định quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 02-11-2022 Ngày hết hạn 11-11-2022

download Xem các góp ý
Công văn số 2849/STC-HCSN ngày 26/10/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP

Ngày xuất bản 26-10-2022 Ngày hết hạn 28-10-2022

download Xem các góp ý
2848/STC-HCSN ngày 26/10/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025

Ngày xuất bản 26-10-2022 Ngày hết hạn 27-10-2022

download Xem các góp ý
Công văn số 2804/STC-HCSN ngày 21/10/2022 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định mức chi, mức chi tuyển dụng, thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức

Ngày xuất bản 21-10-2022 Ngày hết hạn 24-10-2022

download Xem các góp ý
Công văn số 2675/STC-QLGCSDN ngày 11/10/2022 về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý Người giữ chức danh, chức vụ và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các công ty cổ phần có vốn nhà nước của UBND tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 11-10-2022 Ngày hết hạn 24-10-2022

download Xem các góp ý
Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 3
Hôm nay: 1526
Đã truy cập: 1188862