dau-thau-mua-sam-cong - Sở Tài chính

 

Thông tin đấu thầu, đấu giá, mua sắm công

Thông báo số 318/TB-STC ngày 15/11/2022 của Sở Tài chính về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

22-11-2022

Căn cứ Căn cứ Thông báo số 303/TB-STC ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Sở Tài chính Hậu Giang về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý là nhà thi đấu Hậu Giang tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hậu Giang. Sở Tài chính thông báo kết quả lụa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Thông báo số 316/TB-STC ngày 15/11/2022 của Sở Tài chính Về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

22-11-2022

Căn cứ Thông báo số 276/TB-STC ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Sở Tài chính về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá xe ô tô công thanh lý. Sở Tài chính thông báo kết quả lụa chọn tổ chức đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 4
Hôm nay: 1571
Đã truy cập: 1188907