dau-thau-mua-sam-cong - Sở Tài chính

 

Thông tin đấu thầu, đấu giá, mua sắm công

Thông báo đấu Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

03-11-2020

Trung tâm Dịch vụ tài chính thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá tài sản, như sau:

Thông báo số 2259/TB-STC ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Sở Tài chính về việc mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn: Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

05-08-2020

Thông báo về việc mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn: Điều tra, khảo sát và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thông báo đấu giá

07-07-2020

Nhằm đảm bảo việc đưa thông tin đấu giá tài sản kịp thời theo yêu cầu của Bộ Tài chính, góp phần thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật,Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang kính đề nghị quý cơ quan đăng tải thông tin đấu giá tài sản công lên Trang thông tin điện tử về tài sản công.

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 620
Đã truy cập: 69054