cong-khai-tai-chinh-doanh-nghiep - Sở Tài chính

 

Công khai tài chính doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2015/BTC

Công khai thông tin tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang và các Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

04-06-2021

Căn cứ Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 27/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Sở Tài chính thực hiện công khai thông tin tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang và các Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu theo đúng quy định .

Công khai thông tin tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hậu Giang, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang năm 2019

10-07-2020

Căn cứ Báo cáo số 1048/BC-UBND ngày 25/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao: Sở Tài chính thực hiện công khai thông tin tài chính của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Hậu Giang, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang theo đúng quy định.

Đang online: 3
Hôm nay: 1519
Đã truy cập: 1188855