cong-khai-tai-chinh-dau-tu - Sở Tài chính

 

Công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

10-03-2023

Nhằm tăng cường việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính tổng hợp và công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo định kỳ hàng tháng, cụ thể như sau:

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

15-02-2023

Nhằm tăng cường việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính tổng hợp và công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo định kỳ hàng tháng, cụ thể như sau:

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

12-01-2023

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

14-12-2022

Nhằm tăng cường việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính tổng hợp và công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo định kỳ hàng tháng, cụ thể như sau:

Công khai danh sách chủ đầu tư có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

14-11-2022

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Đang online: 2
Hôm nay: 1652
Đã truy cập: 1188988