Chính quyền điện tử - Chuyển đổi số - Sở Tài chính

 

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ - CHUYỂN ĐỔI SỐ

Thành phố Vị Thanh triển khai thực hiện đăng nhập, đăng ký giá và kê khai giá vào Phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

26-01-2021

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá và kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Công văn số 41/STC-QLGCSDN ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính Hậu Giang về việc triển khai thực hiện đăng nhập vào Phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Huyện Châu Thành A triển khai thực hiện đăng nhập, đăng ký giá, kê khai giá nhập liệu và Phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

26-01-2021

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá và kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Công văn số 41/STC-QLGCSDN ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính Hậu Giang về việc triển khai thực hiện đăng nhập vào Phần mềm Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Sẽ thành lập Tổ kỹ thuật chuyên trách triển khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh

05-01-2021

Ngày 21/9, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông và một số sở, ngành liên quan về hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông và những kiến nghị, đề xuất cần UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện những tháng cuối năm 2020.

Công bố các hệ thống thông tin tỉnh Hậu Giang

05-01-2021

Với quyết tâm nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, sau thời gian vận hành thử nghiệm, ngày 2-10, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ công bố chính thức vận hành các hệ thống thông tin đến toàn thể cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn Tỉnh.

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 140
Đã truy cập: 257953