Chính quyền điện tử - Chuyển đổi số - Sở Tài chính

 

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ - CHUYỂN ĐỔI SỐ

THÔNG BÁO ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN YÊU CẦU HỖ TRỢ DVCTT CỦA KBNN

29-12-2021

Trung tâm CGCN&HTKT - Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính thông báo, ngày 28/12/2021, Kho bạc Nhà nước có công văn 7102/TB-KBNN thông báo công khai đầu mối tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, khắc phục sự cố phát sinh của hệ thống Dịch vụ công trực tuyến.

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

21-12-2021

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 4
Hôm nay: 741
Đã truy cập: 445560