Chính quyền điện tử - Chuyển đổi số - Sở Tài chính

 

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ - CHUYỂN ĐỔI SỐ

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trên địa bàn huyện Châu Thành A

22-03-2023

Huyện Châu Thành A tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn phát triển.

Quản lý thuế theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

30-01-2023

Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đặt ra mục tiêu cải cách quản lý thuế theo hướng hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Những bước tiến đột phá trong chuyển đổi số ngành Tài chính

30-01-2023

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của chuyển đổi số để tránh tụt hậu, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý. Theo đó, thời gian qua, Bộ Tài chính đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa trong lĩnh vực quản lý hướng đến nền tài chính số tiên tiến, hiện đại.

Thêm 08 bộ công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình

12-01-2023

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) trong phạm vi tiếp nhận và giải quyết của mình và xác định danh mục dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, DVCTT một phần để có thể triển khai cung cấp DVCTT theo quy định mới tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Kết quả ban đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số

12-01-2023

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã có 02/22 bộ, ngành, 28/63 địa phương đã ban hành kế hoạch hành động triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 26/63 địa phương đã ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục, y tế; 30/63 địa phương đã ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Kế hoạch triển khai chuyển đổi số tại Sở Tài chính năm 2023

12-01-2023

Để triển khai thực hiện Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại Sở Tài chính, Sở đã kịp thời ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung liên quan đến Ngày chuyển đổi số quốc gia, cụ thể:

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang

12-01-2023

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang, Lãnh đạo đơn vị về nội dung công tác chuyển đổi số, từ đó chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, đáp ứng tình hình thực tế tại Sở Tài chính.

Châu Thành A đề xuất được trở thành huyện thí điểm chuyển đổi số

12-01-2023

Huyện Châu Thành A định hướng chuyển đổi số theo 4 trụ cột là công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng trên địa bàn.

Bộ Tài chính kỳ vọng sẽ dần hình thành hệ sinh thái tài chính số

03-01-2023

Để tạo thuận lợi hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN), thời gian qua, Bộ Tài chính đã chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính ở những lĩnh vực có tác động trực tiếp tới cộng đồng DN và người dân như thuế, hải quan, kho bạc. Đồng thời, Bộ Tài chính đang dần hướng tới hình thành hệ sinh thái tài chính số, hướng tới mọi công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai công việc và cung cấp dịch vụ cho người dân DN được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số.

Chiến lược tài chính đến năm 2023 và đột phá chuyển đổi số

15-12-2022

Chiến lược Tài chính (CLTC) đến năm 2030 với mục tiêu: “Xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại; góp phần thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng và an sinh xã hội gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển KT - XH 10 năm 2021 - 2030”. CLTC đã đưa ra 3 đột phá, trong đó, có đột phá về nâng cao chất lượng thể chế; phát triển nguồn nhân lực; hiện đại hóa, xây dựng nền tảng tài chính số gắn với chuyển đổi số. Đột phá Chiến lược về chuyển đổi số đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh công nghệ số có tác động ngày càng lớn đối với kinh tế - xã hội (KT – XH); đồng thời, Chính phủ đang nỗ lực chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số. Tin học và Thống kê tài chính xin trân trọng giới thiệu nội dung bài tham luận của TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính.

Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính

14-12-2022

Sáng 17/11, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê Tài chính (TH&TKTC) phối hợp với Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Ngân hàng Thế giới (WB) và Tập đoàn IEC tổ chức Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý Ngân sách Nhà nước (Vietnam Digital Finance) năm 2022 (VDF-2022) với chủ đề “Thúc đẩy Chuyển đổi số và Hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính”.

Cục Tin học và Thống kê tài chính diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin năm 2022

22-11-2022

Cục Tin học và Thống kê tài chính vừa phối hợp với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) và Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) tổ chức thành công đợt huấn luyện, diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn hệ thống thông tin năm 2022, cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Tài chính và cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về an toàn, an ninh mạng của 12 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Ngành Tài chính thu được nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số

22-11-2022

Đó là nhận xét của Tiến sỹ Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế trung ương tại Hội thảo - Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách mhà nước năm 2022 (VDF 2022) với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính” vừa diễn ra ngày 17/11/2022 do Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB), Tập đoàn IEC đồng tổ chức.

“Thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành Tài chính”

22-11-2022

Đó là chủ đề của Hội thảo – Triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước (Vietnam Digital Finance) năm 2022 (VDF 2022) sẽ diễn ra ngày 17/11/2022 do Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Ngân hàng Thế giới (WB), Tập đoàn IEC đồng tổ chức tại TP. Hà Nội. Hội thảo - Triển lãm VDF 2022 là hội thảo thường niên đã được Cục Tin học và Thống kê Tài chính phối hợp cùng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức từ năm 2011 đến năm 2018, nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà quản lý, xây dựng chính sách tài chính – ngân sách nhà nước, các chuyên gia công nghệ thông tin.

Bộ Tài chính công bố chỉ số cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ

14-11-2022

Ngày 25/10/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2154/QĐ-BTC về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính lấy ngày 10/10 hàng năm là ngày chuyển đổi số

05-10-2022

Ngày 26/9/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định số 1969/QĐ-BTC về việc ngày chuyển đổi số của Bộ Tài chính.

Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022 tại Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang

04-10-2022

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo như sau:

Hậu Giang đặt mục tiêu chuyển đổi số “năm sau hạng cao hơn năm trước”

29-09-2022

Ngày 22/9, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh họp thông qua kế hoạch cải tiến chỉ số chuyển đổi số năm 2022, cùng dự có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh. Cuộc họp được kết nối trực tuyến đến điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ra mắt mô hình Chợ thông minh 4.0 – Chợ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện.

05-09-2022

Ủy ban nhân dân thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A ra mắt Mô hình: Chợ Thông Minh 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt, đây là Chợ thông minh 4.0 thanh toán không dùng tiền mặt thứ 2 trên địa bàn huyện. Với gần 100 hộ tiểu thương lớn nhỏ cùng tham gia với mô hình. Dự kiến sẽ nhân rộng với tất cả các hộ tiểu thương còn lại hoạt động trong và ngoài chợ trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 4
Hôm nay: 1705
Đã truy cập: 1189040