phong-tai-chinh-ke-hoach - Sở Tài chính

 

Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị, thành phố

Ngày 22-10-2020

LÃNH ĐẠO PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

1.     Thành phố Vị Thanh

- Ông Đàm Văn Xám                         - Trưởng phòng

- Bà Nguyễn Ngọc Lan                       - Phó Trưởng phòng

- Bà Phạm Ngọc Chúc                       - Phó Trưởng phòng

2.     Thành phố Ngã Bảy

- Ông Dương Thanh Tuấn                 - Trưởng phòng

- Ông Nguyễn Văn Khanh                 - Phó Trưởng phòng

3.     Thị xã Long Mỹ

- Bà Trần Diệu Bạch                          - Trưởng phòng

- Bà Trần Thị Mộng Thúy                   - Phó Trưởng phòng

- Ông Trần Tất Đăng                         - Phó Trưởng phòng

4.     Huyện Phụng Hiệp

- Ông Nguyễn Thanh Lâm                 - Trưởng phòng

- Ông Phạm Văn Liệt                          - Phó Trưởng phòng

- Bà Trương Thúy Kiều                      - Phó Trưởng phòng

5.     Huyện Long Mỹ

- Ông Ngô Văn Đỉnh                          - Trưởng phòng

- Ông Hồ Vũ Phương                         - Phó Trưởng phòng

6.     Huyện Vị Thủy

- Ông Lâm Kiêm Khiêm                     - Trưởng phòng

- Bà Huỳnh Thị Hồng Hướng            - Phó Trưởng phòng

- Ông Trần Anh Kiệt                          - Phó Trưởng phòng

7.     Huyện Châu Thành

- Ông Lê Văn Thắng                          - Trưởng phòng

- Bà Trần Mỹ Nga                              - Phó Trưởng phòng

- Ông Phan Thành Nhu                      - Phó Trưởng phòng

8.     Huyện Châu Thành A

- Ông Lê Hoàng Nhân                        - Trưởng phòng

- Ông Nguyễn Hữu Hạnh                   - Phó Trưởng phòng

- Bà Nguyễn Thị Trúc Phượng           - Phó Trưởng phòng

Hiển thị văn bản tạm thời không có.
Đang online: 3
Hôm nay: 1658
Đã truy cập: 1188994