Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính - Sở Tài chính

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Ngành Thuế đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ổn định sản xuất, kinh doanh

{baiVietId=59649648, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2023-02-06 13:29:18.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Ngành Thuế đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân ổn định sản xuất, kinh doanh, maBaiViet=article_59649648, urlBaiViet=Nganh-Thue-ong-hanh--tao-ieu-kien-ho-tro-doanh-nghiep--nguoi-dan-on-inh-san-xuat--kinh-doanh96517, tomtat=Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành Thuế đã tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ tài chính cho người dân và doanh nghiệp., noiDung=

Kịp thời, đồng bộ trong các biện pháp hỗ trợ về thuế

Năm 2022, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành Thuế đã tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ tài chính cho người dân và doanh nghiệp.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Theo đó, nhiều chính sách thuế được ban hành đã tác động đến cả tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế theo chiều hướng tích cực, từng bước góp phần khôi phục sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng trong nền kinh tế.

Các biện pháp hỗ trợ về thuế đưa ra đã đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, được triển khai thực hiện quyết liệt; có những biện pháp chưa có tiền lệ, lần đầu được áp dụng ở Việt Nam.

Trong đó, có thể kể đến việc sử dụng đồng thời các biện pháp để giảm trực tiếp nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí, nhất là cho các lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 và các biện pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất để xử lý vấn đề về dòng tiền cho người nộp thuế nhưng không làm ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước trong năm.

Đặc biệt, ngành Thuế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai hoá đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế và ngành Tài chính.

Số liệu cho thấy, đến nay, trên cả nước 100% số doanh nghiệp đang hoạt động, có sử dụng hóa đơn đã chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử và 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển sang sử dụng hoá đơn điện tử, với tổng số hoá đơn điện tử đã được phát hành là trên 2,1 tỷ hóa đơn.

Triển khai thành công hoá đơn điện tử đã tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng góp phần giúp Việt Nam chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp và phương thức quản lý của cơ quan thuế, mang lại nhiều lợi ích chung cho xã hội.

Tiếp tục đề xuất các chính sách về gia hạn thuế với quy mô lớn hơn 

Năm 2023, nguồn thu nội địa dự kiến phải đối mặt nhiều biến động do kinh tế Việt Nam chịu nhiều sức ép từ những khó khăn của nền kinh tế thế giới. Bộ Tài chính xác định sẽ tiếp tục đề xuất các chính sách về gia hạn thuế với quy mô lớn hơn năm 2022.

Bộ Tài chính đang nghiên cứu, tham mưu với Chính phủ trình Quốc hội một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường tốt cho doanh nghiệp phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu.

Việc triển khai, những chính sách này sẽ tạo áp lực không nhỏ trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2023, song Tổng cục Thuế xác định sẽ quyết tâm vượt khó và tạo mọi điều kiện hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế.

Toàn ngành Thuế cũng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước và quy định pháp luật thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, duy trì dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hệ thống hóa đơn điện tử...

Song song với đó, cơ quan Thuế tiếp tục xây dựng dự án quản lý thuế tích hợp, tập trung đáp ứng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trên nền tảng kiến trúc hiện đại, ứng dụng công nghệ mới về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; nâng cấp hệ thống phần mềm, cải tiến, mở rộng các dịch vụ hỗ trợ trả lời tự động, hỗ trợ tuyên truyền phổ biến kiến thức giúp người nộp thuế có đầy đủ thông tin để thực hiện về nghĩa vụ thuế.

Cơ quan Thuế cũng sẽ xây dựng hệ thống kết nối trao đổi dữ liệu từ các bộ, ngành, ngân hàng và các tổ chức liên quan để phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế; hệ thống chia sẻ dữ liệu dùng chung để cho phép người dùng có thể khai thác, sử dụng dữ liệu quản lý thuế theo chính sách, quy định hiện hành...

Tác giả: Việt Dũng.

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ (ST)

, type=, ngayXuatBan=2023-02-06 13:28:05.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385937, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/mh.jpg_20230206132918.jpg/5403137f-dbed-8110-8114-b5f67a27f27d, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=7, chuyenMucs=7263468}

Thông báo tiếp nhận và hỗ trợ người sử dụng ứng dụng triển khai hóa đơn điện tử

{baiVietId=59649550, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2023-02-06 13:27:00.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Thông báo tiếp nhận và hỗ trợ người sử dụng ứng dụng triển khai hóa đơn điện tử, maBaiViet=article_59649550, urlBaiViet=Thong-bao-tiep-nhan-va-ho-tro-nguoi-su-dung-ung-dung-trien-khai-hoa-on-ien-tu64992, tomtat=Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, từ ngày 01/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử., noiDung=

Thực hiện quy định của Luật Quản lý thuế, từ ngày 01/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hoá đơn điện tử, Tổng cục Thuế thông báo về việc tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ yêu cầu của người sử dụng.   

Thông báo của Tổng cục Thuế nêu rõ, từ ngày 11/01/2022, đầu mối hỗ trợ các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế là Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục Công nghệ thông tin.

Cơ quan Thuế hỗ trợ tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế và các tổ chức, đơn vị liên quan trong quá trình khai thác, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế đang triển khai, cung cấp.

Tổng cục Thuế cũng lưu ý, đối với các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến chính sách, quy trình nghiệp vụ, Cục Thuế và người nộp thuế liên hệ với Trung tâm điều hành Hóa đơn điện tử qua email đường dây nóng duongdaynonghddt@gdt.gov.vn và số điện thoại 024.335.99333 để được xử lý.

Các vướng mắc trong quá trình khai thác, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế triển khai, người sử dụng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ sử dụng Hóa đơn điện tử thuộc Cục công nghệ thông tin qua Tổng đài hỗ trợ (24/7): 024.730.55999; chọn số máy lẻ cần gọi:

+ Bấm phím 1: Nếu người sử dụng là Doanh nghiệp

+ Bấm phím 2: Nếu người sử dụng là Cá nhân, Hộ kinh doanh

+ Bấm phím 3: Nếu người sử dụng là Đơn vị, Tổ chức khác (bao gồm các Cục Thuế).

+ Bấm phím 0: Để nghe lại dịch vụ

Tác giả: Việt Dũng.

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ (ST)

, type=, ngayXuatBan=2023-02-06 13:25:58.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385937, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/mh.jpg_20230206132659.jpg/9de42176-12eb-dc9f-c6ad-c5fbce053053, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=3, chuyenMucs=7263468}

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 80,63% kế hoạch

{baiVietId=59649441, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2023-02-06 13:24:57.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 80,63% kế hoạch, maBaiViet=article_59649441, urlBaiViet=Giai-ngan-von-au-tu-cong-nam-2022-at-80-63--ke-hoach62782, tomtat=Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 là 721.079,038 đồng (vốn trong nước là 680.837,097 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 40.241,94 tỷ đồng). Trong đó, kế hoạch vốn đã giao là 720.864,624 tỷ đồng (vốn trong nước là 680.837,097 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 40.027,528 tỷ đồng); kế hoạch vốn chưa giao là 214,414 tỷ đồng (vốn nước ngoài)., noiDung=

Chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 là 721.079,038 đồng (vốn trong nước là 680.837,097 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 40.241,94 tỷ đồng). Trong đó, kế hoạch vốn đã giao là 720.864,624 tỷ đồng (vốn trong nước là 680.837,097 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 40.027,528 tỷ đồng); kế hoạch vốn chưa giao là 214,414 tỷ đồng (vốn nước ngoài).

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Tổng số vốn đã phân bổ là 645.310,337 tỷ đồng, đạt 111,25% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao. Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 88.757,532 tỷ đồng. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 23.494,029 tỷ đồng, chiếm 4,05% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ Tài chính cho biết, đối với nguồn vốn ngân sách trung ương, không bao gồm vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia, có 04/52 bộ chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, một số Bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao. Nguyên nhân là do một số bộ, cơ quan trung ương đang đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định.

Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, có 51/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn 03/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương.

Giải ngân đạt 80,63% kế hoạch vốn

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, về giải ngân tổng kế hoạch vốn năm 2022, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/01/2023 là 573.113,52 tỷ đồng, đạt 79,50% kế hoạch. 

Riêng giải ngân vốn kế hoạch năm 2022, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/01/2023 là 539.276,51 tỷ đồng, đạt 80,63% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 92,97%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (95,11%); trong đó vốn trong nước đạt 96,17% (cùng kỳ năm 2021 đạt 102,94%), vốn nước ngoài đạt 42,47% (cùng kỳ năm 2021 đạt 32,85%).

Có 13 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 90%. Một số bộ, địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt cao gồm: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (100%), Thanh tra Chính phủ (100%), Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam (100%), Hội Luật gia Việt Nam (100%), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (100%), Hội Nhà báo Việt Nam (100%), Bộ Nội vụ (100%), Hội Nhà văn (100%), tỉnh Thái Bình (97,4%), tỉnh Lâm Đồng (96,9%)… Tuy nhiên, có 27/52 bộ và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 80%, trong đó có 08 bộ và 01 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50%.

Nguyên nhân chậm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và kiến nghị các giải pháp để thúc đẩy giải ngân đã được Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng tháng. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính cũng đã có nhiều văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, góp phần khơi thông, giải quyết các điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tác giả: Trần Huyền.

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ (ST)

, type=, ngayXuatBan=2023-02-06 13:23:43.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385937, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/mh.jpg_20230206132456.jpg/adc890fe-a77e-1a29-0f7f-4ecf5a841e27, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=7, chuyenMucs=7263468}

Rút ngắn thời gian kiểm soát chi vốn đầu tư phát triển

{baiVietId=59649336, nguoiTaoId=3017719, tenNguoiTao=Huỳnh Quốc An, ngayTao=2023-02-06 13:22:31.0, ngaySua=null, version=2, tieuDe=Rút ngắn thời gian kiểm soát chi vốn đầu tư phát triển, maBaiViet=article_59649336, urlBaiViet=Rut-ngan-thoi-gian-kiem-soat-chi-von-au-tu-phat-trien95098, tomtat=Bộ Tài chính cho biết, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong những năm gần đây thường thấp, đặc biệt sau tác động lớn của dịch COVID-19 trong hơn hai năm vừa qua. Mặc dù Chính phủ cũng như các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt và giải pháp thực hiện, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp., noiDung=

Bộ Tài chính cho biết, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong những năm gần đây thường thấp, đặc biệt sau tác động lớn của dịch COVID-19 trong hơn hai năm vừa qua. Mặc dù Chính phủ cũng như các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt và giải pháp thực hiện, tuy nhiên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

Vẫn còn nhiều vướng mắc

Để làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp đúng, trúng và kịp thời, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập sáu tổ công tác với bốn đợt kiểm tra liên tiếp để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Qua các đợt kiểm tra, tại báo cáo của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023, một số nguyên nhân làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được chỉ rõ.

Theo đó, về khách quan, năm 2022 vẫn chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19, cùng với đó là các yếu tố biến động đến từ bên ngoài tác động đến nền kinh tế dẫn tới giá nguyên, nhiên, vật liệu, cước phí vận chuyển hàng hóa quốc tế,... tăng cao; huy động chuyên gia, nhà quản lý, nhà thầu nước ngoài, máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án ODA và vay ưu đãi nước ngoài bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, 2022 là năm thứ hai triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (thực chất là năm đầu tiên triển khai các dự án mới theo nghị quyết của Quốc hội vào tháng 7/2021), là năm các bộ, ngành, địa phương bắt đầu khởi công nhiều dự án, do đó cũng mới bắt đầu triển khai các thủ tục đầu tư, đấu thầu,...

Về chủ quan, có thể thấy một số quy định của pháp luật chưa đồng bộ, thống nhất, khả thi, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Một số bất cập trong cơ chế, chính sách tuy đã được phát hiện nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung.

Cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương, giữa Trung ương và địa phương trong việc xử lý vướng mắc đầu tư công chưa hiệu quả, nhiều vướng mắc tồn tại từ lâu nhưng chưa có giải pháp căn cơ, xử lý dứt điểm như công tác giải phóng mặt bằng.

Ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công còn chưa cao, chưa chủ động, chưa tuân thủ nguyên tắc trong đầu tư công, chuẩn bị thủ tục cần thiết để giao kế hoạch; một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chưa bám sát nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, nghị quyết của Quốc hội và quyết định của Thủ tướng Chính phủ dẫn đến phải điều chỉnh lại phương án phân bổ.

Ngoài ra, năng lực trong triển khai thực hiện còn yếu, chưa quyết liệt, chưa hiệu quả; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được thể hiện rõ; phân bổ vốn còn bình quân, thiếu trọng tâm, trọng điểm; chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra,... còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Năng lực lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện còn nhiều bất cập, nhất là năng lực về thẩm định, kiểm tra, giám sát, thi công,... dẫn tới tình trạng nhiều dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân, chậm quyết toán,...

Đối với công tác thực hiện dự án, giải ngân vốn, các cấp, các ngành chưa thật sự vào cuộc, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét; công tác tuyên truyền đến người dân về chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn chưa đầy đủ, một số chủ đầu tư chưa tích cực thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán; năng lực chuyên môn của một số cán bộ quản lý dự án, tư vấn giám sát,... còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu,...

Quyết liệt triển khai

Có thể nói, nhiều hạn chế, nguyên nhân đã được Chính phủ chỉ ra. Trên cơ sở đó, ngày 15/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, đồng thời Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 17/10/2022 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Tại các quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ quản lý ngành cũng như các công việc yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện.

Hiện nay, kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội giao tại Nghị quyết số 70/2022/QH15 với số vốn kỷ lục 726.684,344 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 3/12/2022 giao kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023. Như vậy, áp lực giải ngân các dự án trong năm 2023 là rất lớn.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, rõ ràng là các bộ, cơ quan trung ương cần quyết liệt triển khai các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Để khơi thông các vướng mắc trong chế độ chính sách, các bộ chủ trì cần sớm đề xuất sửa đổi các nội dung còn vướng mắc trong quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, xây dựng, tài nguyên môi trường,...

Các bên liên quan cũng cần triệt để phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Riêng việc tổ chức thực hiện, cần đặc biệt chú trọng khâu xây dựng kế hoạch sát với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án; chỉ đạo các chủ đầu tư chủ động chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị đầu tư, điều kiện cần thiết ngay trong năm 2022 để sẵn sàng phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án và triển khai các công việc thực hiện và giải ngân dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn năm 2023, không để sau khi giao vốn mới bắt đầu triển khai các công việc.

Đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để chủ động, kịp thời xử lý vướng mắc; lựa chọn các nhà thầu thi công có năng lực, kinh nghiệm,...

Với chức năng, nhiệm vụ được giao liên quan giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là về quy trình thủ tục thanh toán, Bộ Tài chính đã thực hiện đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kiểm soát chi tại cơ quan thanh toán xuống chỉ từ một đến ba ngày làm việc.

Đồng thời, Bộ đã quyết liệt chỉ đạo Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh việc giao nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các chủ đầu tư, công khai minh bạch quá trình xử lý hồ sơ tại cơ quan kiểm soát thanh toán.

Tác giả: Sông Trà/nhandan.vn.

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Long Mỹ (ST)

, type=, ngayXuatBan=2023-02-06 13:21:19.0, ngayHetHan=null, guiPhanHoi=false, ngayHienThi=null, trangThai=4, nguoiSuaId=0, tenNguoiSua=, nguonTin=, chuyenMucId=0, tacGiaId=1385937, choPhepGuiPhanHoi=0, khongBaoGioHetHan=1, isLienThong=0, emailNguoiTao=anhq.stc@haugiang.gov.vn, chuyenMucLienQuan=, baiVietGocId=0, liferayArticleId=, companyId=20101, groupId=360951, tinLienQuan=, urlAnhDaiDien=/documents/360951/1110791/mh.jpg_20230206132230.jpg/7901a00c-ec6a-110d-722d-c2394b1c825c, urlFile=, loaiBaiVietId=0, luotXem=6, chuyenMucs=7263468}

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN


Văn bản mới

Đang online: 1
Hôm nay: 1596
Đã truy cập: 1097255